Text Size

Die oorkoepelende doel met die onderrig van Afrikaans is om die leerders se taalvaardighede te ontwikkel. Dit moet lei tot die verbreding van hulle kennis en insig in die betekenis, gebruik en struktuur van die taal.

In totaliteit moet die leerder insig en waardering vir die taal hê.

Ons is baie trots op ons 100% slaagsyfer in die matriekeksamens en streef na 100% in al die grade.

Jaarliks behaal ons vele onderskeidings en ons gemiddeld is hoër as die provinsie s’n.

Al ons leerkragte is deeglik opgelei en toegewy om Afrikaans ’n lewende taal in die klas te maak.

Ms E.J. Maynier

Ms E.J. Maynier
THOD Pretoria Onderwyskollege (4 years)
Afrikaans

Ms Maynier teaches Grade 10 to 12 Afrikaans and is involved with Blood Drives, the tuck shop and Awards Evenings extramurally. Her hobbies include nature, reading, watching sport and visiting friends.

Ms C. Posthumus

Ms C. Posthumus
B. Ed (GSF) 4 years with a specialisation in Afrikaans
Afrikaans and Technology

Ms Posthumus has been with AHS for 3 years now, and extramurally she's involved with athletics, netball and the school's bi-annual magazine, the Totem Pole.

Ms Z. Von Platen

Ms Z. Von Platen
BA (WITS); H. Dip. Ed. (PG)
Afrikaans

Ms Von Platen has been with AHS for 14 years and her hobbies include crossword puzzles and movies.

Ms K. Heystek

Ms K. Heystek
HOD Unisa (4 years)
Afrikaans, Life Orientation & Life Orientation Sport

Ms Heystek has been teaching at AHS for 6 years and is involved with netball and our bi-annual magazine, the Totem Pole extramural. Her hobbies include nature, reading and sport.

Ms H. Strydom

Ms H. Strydom
BA NHOD RAU; Teachers Diploma
Junior HOD Afrikaans

Ms Strydom has been at AHS for 15 years and is involved with athletics, badminton and the eisteddfod extramurally.

Ms A Oosthuizen

Ms A. Oosthuizen
BA NHOD RAU
HOD Afrikaans

Ms Oosthuizen teaches Grade 10 to 12 Afrikaans and has been with the school for 11 years. Extramurally, she helps arrange Blood Drives, and is involved in athletics, softball and fundraising for the school. Her hobbies include being out in nature, reading and sport.

Ms M. Meyer

Ms M. Meyer
B.Ed Senior & FET Phase English & Afrikaans
Afrikaans; Life Orientation

Ms Meyer joined AHS in 2013 and participates in extramural activities such as athletics, hockey, house plays and first aid. Her personal interests include the dramatic arts, reading, writing and music.

Alberton High School

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4